CONTRIBUTIE

Wat gaat het mij kosten?

De contributiekosten bij Silvertown Lions zijn als volgt verdeeld voor seizoen 2023/2024:* **

Categorie Contributie Competitiebijdrage Kledinghuur
Onder 12 jaar € 98,00 € 73,00 € 16,75
12 tot 18 jaar € 117,00 € 87,00 € 16,75
18 jaar en ouder € 157,00 € 101,00 € 16,75

De inning van de contributie vind plaats in oktober en februari
Oktober:
1ste helft contributie + de eventuele competitiebijdrage en kledinghuur voor de competitie spelende leden

Februari:
2de helft contributie

 

 
*Jaarlijks wordt de contributie en kledingkosten verhoogd met het prijsindexcijfer Bruto Binnenlands Product
** Bij geen gebruik van automatische incasso geldt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan volgt er een herinnering met een prijsverhoging van €6,-.
***De competitie bijdrage word bepaald door de Nederlandse Basketbal Bond en wordt jaarlijks verhoogd.

Meer informatie?
Voor vragen mail naar penningmeester@silvertownlions.nl