CONTRIBUTIE

Wat gaat het mij kosten?

De contributiekosten bij Silvertown Lions zijn als volgt verdeeld voor seizoen 2019/2021:* **

Op 31 december jonger dan 12 jaar
Contributie: € 91,02  
Competitie: € 67,98
Kledinghuur: € 16,45
 
Op 31 december ouder dan 12, jonger dan 18 jaar
Contributie: € 108,31
Competitie: € 80,80
Kledinghuur: € 16,45
 
Op 31 december ouder dan 18 jaar
Contributie: € 145,94
Competitie: € 94,50
Kledinghuur: € 16,45
 
*Jaarlijks wordt de contributie en kledingkosten verhoogd met het prijsindexcijfer Bruto Binnenlands Product
** Bij geen gebruik van automatische incasso geldt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan volgt er een herinnering met een prijsverhoging van €6,-.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met:
Marco Broers
06-15205451