CONTRIBUTIE

Wat gaat het mij kosten?

De contributiekosten bij Silvertown Lions zijn als volgt verdeeld voor seizoen 2022/2023:* **

Op 31 december jonger dan 12 jaar
Contributie: € 93,48
Competitie: € 69,82
Kledinghuur: € 16,75
 
Op 31 december 12 jaar of ouder en jonger dan 18
Contributie: € 111,64
Competitie: € 82,98
Kledinghuur: € 16,75
 
Op 31 december 18 jaar of ouder.
Contributie: € 149,88
Competitie: € 97,05
Kledinghuur: € 16,75
 
*Jaarlijks wordt de contributie en kledingkosten verhoogd met het prijsindexcijfer Bruto Binnenlands Product
** Bij geen gebruik van automatische incasso geldt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan volgt er een herinnering met een prijsverhoging van €6,-.
***De competitie bijdrage word bepaald door de Nederlandse Basketbal Bond en wordt jaarlijks verhoogd.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met:
Marco Broers
06-15205451