Goed nieuws tijdens de persconferentie van dinsdagavond 25 januari! We mogen vanaf woensdag 26 januari 05:00 uur weer in competitie verband basketball spelen! Ook zijn toeschouwers weer welkom en is de kantine geopend. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het houden van afstand en het dragen van een mondkapje. Maar de competities kunnen per direct weer opgestart worden.

De Nederlandse Basketball Bond is blij dat de overheid het belang van (competitie)sporten inziet en versoepelingen doorvoert, waardoor iedereen weer wedstrijden kan spelen. Niets is immers leuker dan een potje basketball spelen tegen een team van een andere vereniging.


We mogen weer, zij het onder voorwaarden

Om de besmettingscijfers zo laag mogelijk te houden, zijn er een aantal maatregelen van kracht om sport te kunnen beoefenen, maar ook voor het bezoeken van een wedstrijd en de kantine. Deze vind je hieronder in het kort. Hou je aan deze regels!

Voorwaarden sport: trainen en competitie
Om in groepsverband binnensport te beoefenen is een coronatoegangsbewijs vereist voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor het spelen van wedstrijden in competitieverband. Daarbij is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van kracht, tenzij je basketbalt. Zowel trainingen als competitiewedstrijden mogen ná 22.00 uur plaatsvinden.

Voorwaarden toeschouwers 
Toeschouwers zijn ook weer welkom op de tribunes. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen bij het bezoeken van een amateursportwedstrijd en vanaf 13 jaar bij een topsportwedstrijd, een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin behoren. Toeschouwers moeten om 22.00 uur de tribunes verlaten.

Voorwaarden gebruik kantine 
Ook de kantine mag weer in gebruik worden genomen. Ook hiervoor geldt dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. De kantine moet om 22.00 uur haar deuren sluiten. Wel mag de kantine na 22.00 uur openblijven voor afhaal.

Uitzonderingen coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde krachten als vrijwilligers (coaches, scheidsrechters, juryleden) geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie.

Aangepaste quarantaineregels 
Ook de quarantaineregels zijn versoepeld. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Afronding competitie en versoepelingen invalbepaling 
Zoals eerder gemeld zal de Nederlandse Basketball Bond de competities, die vanaf 26 januari dus weer van start gaan, uiterlijk in de eerste week van juni eindigen. De verenigingen worden op 26 januari per mail geïnformeerd over de drie nog openstaande competitieronden van de afdeling senioren en landelijke competities van december. Aangezien de besmettingsaantallen zullen stijgen, ongetwijfeld ook binnen het basketball, zullen wij de verenigingen dan ook wederom informeren over de in november al gepubliceerde versoepelingen betreffende de invalbepalingen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk wedstrijden door kunnen gaan.

Ondanks de versoepeling van de quarantaineregels en invalbepalingen zal het nog steeds niet altijd lukken om voldoende spelers/speelsters op de been te krijgen. In die gevallen zullen wij daar uiteraard soepel mee omgaan. Meer info wat in die situatie te doen zal op 26 januari ook in de e-mail aan de verenigingen worden meegenomen.

Huidige maatregelen in de sport  
Om te voldoen aan alle richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het protocol verantwoord sporten  opgesteld. Deze wordt naar aanleiding van de persconferentie zo snel mogelijk geüpdatet, naar verwachting op woensdag 26 januari.

Om antwoord te geven op de meest gestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en de sport, is er ook een FAQ opgesteld door NOC*NSF. Ook deze wordt zo snel mogelijk aangepast. Via Coronavirus en basketball – Basketball.nl komt zo spoedig mogelijk het basketbal specifieke protocol beschikbaar.

Bron: https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/de-competitie-wordt-weer-hervat/