Contributie

Wat gaat het mij kosten?

De contributiekosten bij Silvertown Lions zijn als volgt verdeeld voor seizoen 2019/2020:*

  Contributie Competitie Kledinghuur
Op 31 december jonger dan 12 jaar € 91,02 € 67,98 € 16,45
Op 31 december ouder dan 12, jonger dan 18 jaar € 108,31 € 80,80 € 16,45
Op 31 december ouder dan 18 jaar € 145,94 € 94,50 € 16,45

*Jaarlijks wordt de contributie en kledingkosten verhoogd met het prijsindexcijfer Bruto Binnenlands Product
** Bij geen gebruik van automatische incasso geldt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan volgt er een herinnering met een prijsverhoging van €6,-.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met:

Marco Broers   
06-15205451